Puncovní značky

Jsme registrováni u Puncovního úřadu.

Naše šperky jsou označeny puncovními značkami.

Puncovní značky